Öresund Smart City Hub

Du är inbjuden att skapa en SMARTARE stad!

Kommunens servicefunktioner blir alltmer kopplade till informationsteknologier och hantering av data. Men hur skapas ett integrerat perspektiv av dessa olika lösningar som ger hanterbar och meningsfull information till medborgare och beslutsfattare? Hur kan entreprenörer som levererar framtidens lösningar få bättre inblick i kommunens behov för att anpassa existerande produkter eller utveckla nya? Hur kan den offentliga upphandlingen kvalificeras för att skapa enhetliga och användarvänliga lösningar?

Öresund Smart City Hub är ett svenskt-danskt samarbetsprojekt mellan kommuner, regioner, universitet och klusterorganisationer på båda sidor av Öresund. I en “Smart City” optimeras data/IT lösningar med cleantech för att skapa en hållbar stad med hög livskvalitet. Nya teknologier ställer nya krav på kommunen som beställare.

Projektet kommer arbetar inom tre olika Smart City områden. Under hösten 2013 drog en innovationsplattform inom gatubelysning igång och våren 2014 inleds samarbete inom områdena mobilitet (cykel) samt vattenhantering. Arbetet i innovationsplattformarna utgår från kommunens existerande utmaningar och därefter utforskars existerande teknologier och potentialen för nya produkter/lösningar.

VEM ÄR MED? Öresundskomiteen (Lead partner), Københavns Kommune, Malmö stad, Lunds kommun, CLEAN, Sustainable Business Hub, Aalborgs universitet (Khb), Lunds universitet och Danmarks Tekniske Universitet. Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Skåne stödjer projektet.

Tidsperiod: 1 augusti 2012 – 31 december 2014

Budget: ca 1 miljon EUR (varav 50% från Interreg ÖKS)

Kontakt: projektledare Karolina Huss (kah@oeresund.org)