Nabosprogskendskab og fortrolighed med Øresundsregionen hos børn og unge

Flersproglige og flerkulturelle kompetencer er et stærkt redskab til at indgå i en større Øresundsregional sammenhæng. Öresundskomiteen ønsker derfor, at hele Øresundsregionens palet af muligheder til læring i alle fag i skolen og på ungdomsuddannelserne vil blive brugt.

Erfaringer viser, at møder eller oplevelser med kultur, sprog og læringsforløb, der inddrager dansk/svensk allerede i de mindre klasser i skolen, giver fortrolighed og en åbenhed overfor andre sprog og kulturer.

Vi tror, at en sådan åbenhed er afgørende for, at de unge senere kan vælge uddannelser og praktik over sundet samt de mange andre muligheder, Øresundsregionen tilbyder.

Öresundskomiteen politiske initiativer for børn og unge:

  • Komiteens medlemmer vil i egne kommuner arbejde for at øge indsatsen for nabosprogskendskab i skoler.
  • Komiteen vil opfordre det danske Undervisningsministerium til at gøre det muligt for danske gymnasier at udbyde svensk som fag.
  • At arbejde for at udvide eksisterende nationale/ regionale rabatordninger til også at omfatte den danske/svenske side af Øresund.

Läs mer