Øresundsregional Utvecklingsstrategi (ØRUS)

Med 3,7 millioner indbyggere er Øresundsregionen en af Nordeuropas mest betydningsfulde og dynamiske regioner. Men Øresundsregionen udsættes for stigende international konkurrence. Det er derfor nødvendigt at arbejde sammen om at skabe øget vækst og synamik, kun via samarbejde har Øresundsregionen tilstrækkelig med kritisk masse til at kunne konkurrere internationalt.

Öresundskomiteen har derfor udarbejdet en udviklingsstrategi for Øresundsregionen (ØRUS). Strategien har et perspektiv helt til 2020. Strategien er et aktivt redskab, der revideres årligt for ata tage højde for udviklingen og følge op på implementeringen.

Behov for en politisk dialog

Alle Øresundsregionens aktører bør sammen med nationale parter arbejde for, at visionen og udviklingsstrategierne gennemføres. Det gælder også de to stater. Der er behov for, at staterne får en politisk dialog med Öresundskomiteen, regioner og kommuner om ØRUS.

1. juli 2010 var det ti år siden, at trafikken begyndte at flyde over Øresundsbron. Tiår hvor integrationen over Sundet er øget. Men der er behov for øget integration. Målet er bl.a at fremme et fælles arbejds- og boligmarked og øget udveksling af innovationer, handel uddannelse, kultur, sport og fritid. Øresundsregionen står nu for cirka 26 procent af Danmarks og Sveriges samlede bruttonationaprodukt.
En region karakteriseret af grøn vækstukt. Den faste forbindelse over Femern Bælt fra 2018 giver bedre tilgængelighed mellem Skandinavien og det øvrige Europa, hvilket styrker Øresundsregionen yderligere.I 1993 var Öresundskomiteen eneste øresundsregionale organisation. Komiteen blev initiativtager, mægler, katalysator og drivkraft for samarbejde, integration.Fra 1996 blev adgangen til strukturfondsmidlerne via Interreg II, III og nu IVA tilgængelig. Fortsat brug af Interreg -midler har høj prioritet. Medicon Valley Alliance er et af de bedste eksempler på øresundsregionalt samarbejde mellem erhvervslivet, universiteterne og universitetshospitalerne inden for life science.
Mest vidtgående er fusionen af Malmö Havn og Københavns Havn til Copenhagen Malmö Port. Også andre foreninger og  interesseorganisationer har fundet søsterorganisationer over Sundet.Men regionen skal have flere videntunge erhvervsklynger. Øresundsregionen skal være en region karakteriseret  af grøn vækst, hvor grøn byudvikling og Cleantech er grobund for vækstvirksomheder på tværs af Øresund.

Vision og strategi

ØRUS er en vision og strategi for, hvordan vi sammen indfrier de mange grænseregionale potentialer, der findes i Øresundsregionen. For at ØRUS skal kunne realiseres må alle deltage aktivt.

Visionen I ØRUS er, at i 2020 skal Øresundsregionen være Europas mest attraktive og klimasmarte region takket være en effektiv udnyttelse af integration og grænseregional dynamik.

Det indebærer, at regionen i 2020:

 • Er førende for klimavenlige transporter og et laboratorium for grøn teknologi.
 • Udvikler cleantech og holdbar byudvikling, så vi får en Øresundsregional EXPO 2022.
 • Har et attraktivt, fælles arbejdsmarked uden hindringer for, at personer med forskellige uddannelser og kompetencer får adgang til alle regionens arbejdspladser, uanset om færdighederne er erhvervet i Sverige, Danmark eller andre lande.
 • Er et forbillede til at udnytte ressourcer, som arbejdskraft med udenlandsk baggrund har.
 • Sikrer overblik over muligheder, regler og rammer via ØresundDirekt.
 • Er en modelregion for digital integration med bredbånd af høj kvalitet.
 • Er en region med et mangfoldigt kulturliv af høj kvalitet.
 • Er en region der satser på kultur for, med og af børn og unge.
 • Er en region med internationale arrangementer, og et populært turistmål.
 • Har et sammenhængende, konkurrencedygtigt uddannelsesmarked, der uddanner de bedste kandidater og tiltrækker udenlandske studerende og forskere.
 • Er innovationstæt med iværksættere og synergier mellem vidensinstitutioner og erhvervsliv.
 • Er en region hvor borgerne udnytter hele regionens udbud og potentiale.

Ladda hem presentationen om ÖRUS

Läs vår handlingsplan för ÖRUS år 2013