Gränslös tillväxt – Hur möts Sverige och Danmark?

Temaet i dag ’grænseløs tilvækst’ er det vi har brug for! Krisen kan mærkes overalt i verden – også i Øresundsregionen. Men Øresundsregionen halter stadigvæk bagefter ift. andre omkringliggende metropoler […]

Gränslös tilväxt

Vad är nästa steg för det Öresundsregionala samarbetet och hur möts egentligen Sverige och Danmark? På Öresundstinget gav ledande politiker i regionen sin bild av Öresundssamarbetet. Det hölls också en […]